• BNN
  • RVA
  • QS

Geschiedenis

Van pionier tot internationaal onderzoeksinstituut

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen is het levenswerk van oprichter en directeur Jos Heijens. Als telg uit een boerenfamilie ging hij in 1991 zelfstandig  analyses uitvoeren voor boeren uit de omgeving. Zijn snelle en servicegerichte aanpak bleek te voorzien in een grote behoefte. Zo kon het laboratorium uitgroeien tot de wereldspeler van vandaag de dag

Revolutionaire tijdswinst

Een fijn gevoel voor actuele ontwikkelingen in de landbouw leidde tot succesvolle innovaties. Zo introduceerde Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen als eerste in Nederland de doe-het-zelf monstername. Dat leverde een revolutionaire tijdswinst op. In plaats van 2 tot 3 weken, hoefden boeren nu nog maar 48 uur te wachten op de resultaten.

Investeren in de nieuwste apparatuur

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen investeerde voortdurend in nieuwe apparatuur en onderzoeksfaciliteiten en breidde het analysepakket steeds verder uit. Na grondmonsters volgden ook kuil- en watermonsters en mestanalyses. Inmiddels is Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen de grootste aanbieder van mestonderzoek in Nederland. Door de investering in GC-MS en LC-MS-technologie zijn we tegenwoordig ook de grootste in residu-onderzoek.

Hard werken en dag en nacht klaar staan

Jos Heijens zelf blijft nuchter onder het succes: "In het begin was het pionieren. Maar we zijn stap voor stap gegroeid. Door hard werken en dag en nacht klaar staan voor je klanten. En steeds goed te kijken wat er speelt, en er meteen op inspringen.”

Uitbreiding van 1600 tot 3600 vierkante meter

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen breidde haar onderzoeksfaciliteiten in 2011 uit van 1600 tot 3600 vierkante meter. Dat geeft het bedrijf de ruimte om de expertise die het in huis heeft te delen, bijvoorbeeld door groepen te ontvangen en seminars te organiseren. Jos Heijens: “Als ik het bedrijf zie dat we in twintig jaar hebben opgebouwd, dan denk ik: daar kunnen we de toekomst mee aan!”

 

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;