• BNN
  • RVA
  • QS

Algemeen bodemonderzoek

Efficiënt bemesten met gedegen bemestingsonderzoek

Met een deskundig bemestingsadvies voorkomt u verspilling van meststoffen en vermindert u de belasting van het milieu. Grondig bodemonderzoek legt bovendien de basis voor de mooiste producten en een beter financieel resultaat.

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen voert algemeen bodemonderzoek uit voor onder andere akkerbouw en grasland. Maar ook particulieren kunnen bij ons terecht voor onderzoek en advies over gazon, siertuin en groentetuin.

Bodemmonsters worden gestoken op bouwvoordiepte en vervolgens onderzocht op organische stof, pH-KCI, fosfaat (Pw), kalium (K-getal), P.AL, magnesium en natrium. Klei en Lössgronden worden ook onderzocht op afslibbaarheid en koolzure kalk.

Gewasspecifiek bemestingsadvies

De uitslag van het bodemonderzoek geeft een gewasspecifiek (reparatie)bemestingsadvies. Naast informatie over de voedingstoestand levert dit onderzoek ook gegevens op over de grondsoort en het percentage organische stof.

Wetgevingsmonsters België

Met ingang van 1 januari 2015 is een volgende hervorming van het GLB in werking getreden. Deze hervorming bouwt verder op de eerder ingeslagen weg waarbij o.a. nog meer aandacht gaat naar een meer duurzame landbouwproductie. Als randvoorwaarde is opgenomen om een minimaal aantal bodemmonsters ter beschikking te hebben waarbij actie ondernomen dient te worden indien de analysewaarden zich onder de limietwaarde situeert. In de begeleidende nota kan u alle informatie terugvinden met betrekking tot de minimale MTR-advisering.

Begeleidende nota MTR.pdf

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;