• BNN
  • RVA
  • QS

Fosfaat

Fosfaat in de bodem bepaalt uw gebruiksnorm

Vanaf 1 januari 2010 bepaalt de voorraad fosfaat in de bodem de gebruiksnorm voor uw bedrijf. Is de bodemvoorraad laag, dan kunt u een hogere gebruiksnorm voor fosfaat aanvragen. U heeft dan wel een grondmonster nodig als bewijs. Laat u uw bodem niet bemonsteren? Dan valt uw perceel automatisch in de hoogste fosfaatklasse en geldt de laagste fosfaatgebruiksnorm.

Fosfaatmonsters volgens juiste protocol

Het is voor uw fosfaatruimte van groot belang dat fosfaatmonsters volgens het juiste protocol worden genomen. U kunt bijvoorbeeld alleen aanspraak maken op een hogere gebruiksnorm wanneer het monster door een onafhankelijke monsternemer is genomen. Monstername moet bovendien gebeuren onder verantwoordelijkheid van een geaccrediteerd laboratorium. Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen heeft alle expertise en gespecialiseerde monsternemers in huis om de monsters deskundig te nemen.

 

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;