• BNN
  • RVA
  • QS

Landbouwkundig wateronderzoek

Is uw bron- of oppervlaktewater geschikt voor beregening, fertigatie of irrigatie? Dat hangt sterk af van het gehalte aan ijzer en chloride. Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen meet een groot aantal voedingselementen in monsters van zowel bron- als oppervlaktewater. Aan de hand van pH, hardheid, ijzer- en chloridegehalte bepalen we de geschiktheid van het water.

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;