• BNN
  • RVA
  • QS

N-mineraalonderzoek

Voldoende stikstof voor goede groei

In N-mineraal onderzoek wordt de voorraad beschikbare stikstof (Nitraat en Ammonium) in de bodem bepaald. Dit N-mineraal onderzoek kan zowel kort voor als tijdens het groeiseizoen plaatsvinden. Hierdoor wordt een eventueel stikstoftekort direct aangetoond. Zonodig kunt u op basis van het onderzoek maatregelen nemen om een optimale groei te garanderen.

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;