• BNN
  • RVA
  • QS

Afvalwater

Onderzoek naar en advies over afvalwater

Moet of wilt u afvalwater laten onderzoeken? Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen verzorgt bemonstering en eventueel rapportage en advies, zowel voor bedrijven als overheden. Bijvoorbeeld ten behoeve van een lozingsvergunning in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren of voor bedrijven met een meetbeschikking die zelf de vervuilingswaarde van het geloosde afvalwater mogen (laten) bepalen. Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen bemonstert op de voorgeschreven wijze (bijvoorbeeld 24-uurs bemonstering of debietmeting) en onderzoekt de verontreinigingen in afvalwater.

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;