• BNN
  • RVA
  • QS

BOOM/BGM analyses

Geaccrediteerd laboratorium voor BGM-analyses

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen is een van de weinige geaccrediteerde laboratoria, door de Raad voor Accreditatie (L201), voor analyses van zuiveringsslib, compost en andere anorganische mest. Onderzoek daarnaar is verplicht door het Besluit Gebruik Meststoffen (BGM, het voormalige BOOM). We bieden speciale analysepakketten BGM aan voor zuiveringsslib, compost en andere soorten bedrijfsafval.

De service van Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen gaat verder dan alleen onderzoek. Als u wil, leveren we meteen uw gegevens aan bij Dienst Regelingen. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld, we verstrekken alleen informatie aan derden indien u ons daar om vraagt.

Zuiveringsslib

Dagelijks onderzoeken wij zuiveringsslib van fabrieken op nutriënten en zware metalen.

Compost

Voor composteringsbedrijven onderzoeken wij dagelijks compost op onder andere nutriënten en zware metalen. Speciaal voor leden van de Bedrijfsvereniging Organische Reststoffen (BVOR) hebben wij een klein en een groot pakket samengesteld met onderzoeken die voldoen aan de eisen van de BVOR.

Anorganische mest

Afhankelijk van het soort product stellen wij vast onder welke normen het product onderzocht moet worden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;