• BNN
  • RVA
  • QS

Calorische waarden

Efficiënte energieopwekking door grondstofonderzoek

Voor bedrijven die energie opwekken is het belangrijk te weten wat de calorische waarde is van de grondstof. Want pas als je weet hoeveel joules of calorieën die oplevert bij verbranding, kun je het proces constant houden en efficiënt te werk gaan.

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen helpt diverse bedrijven bij een efficiënte energieopwekking door de energetische waarde van de grondstof vast te stellen. Om de netto calorische waarde te berekenen corrigeren we de bruto waarde met waterstof, zwavel en stikstof.

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;