• BNN
  • RVA
  • QS

Mestbeleid

Mestonderzoek voor landbouw en transport

Wilt u inzicht krijgen in de samenstelling van mest om de gehaltes in de bodem op peil te houden? Of bent u mesttransporteur en moet u onderzoek laten doen om te bepalen of u aan de wettelijk eisen voldoet? In beide gevallen bent u bij ons aan het juiste adres. Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen is de grootste aanbieder van mestonderzoek in Nederland. Zowel voor landbouwers als transporteurs hebben wij professionele analysepakketten.

Geaccrediteerd laboratorium voor mestonderzoek

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (L201) voor mestanalyses volgens het Accreditatieprogramma Dierlijke Mest (AP05). Voor mestintermediairs (transporteurs) biedt Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen een uiterst complete dienstverlening aan:

  • We stellen mestpotten en/of sealzakken beschikbaar met bijbehorende kratten en begeleidingsformulieren.
  • Wekelijks worden de mestmonsters opgehaald door een van onze koeriers.
  • De analyseresultaten worden u schriftelijk en elektronisch toegezonden.
  • De analyseresultaten worden als controlebestand ook elektronisch verstuurd naar de Dienst Regelingen in Assen.
  • Indien gewenst kunnen we de schriftelijke analyseresultaten ook versturen naar uw klanten.

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;