• BNN
  • RVA
  • QS

Nulsituatie bodemonderzoek

Nulsituatie-bodemonderzoek legt beginsituatie vast

Heeft u een milieuvergunning nodig? Wijzigt de bestemming van een bepaalde locatie? Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen voert voor u het nulsituatie bodemonderzoek uit. Onze deskundige onderzoekers hebben alle professionele materialen tot hun beschikking en werken volgens de Nederlandse Norm voor verkennend bodemonderzoek (NEN 5740).

Zekerheid over bodemvervuiling

Wilt u activiteiten uitvoeren die mogelijk belastend kunnen zijn voor de bodemkwaliteit? Om achteraf te kunnen bepalen of er inderdaad vervuiling is ontstaan, moet de kwaliteit van de bodem van tevoren zijn vastgesteld. Dat is het nulsituatie-bodemonderzoek. Aan het einde van een bepaalde periode (bijvoorbeeld bij de opzegging van het huurcontract) wordt opnieuw een bodemonderzoek gedaan. Door de resultaten van de twee onderzoeken te vergelijken komt vast te staan of uw werkzaamheden bodemvervuiling hebben veroorzaakt.

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;