• BNN
  • RVA
  • QS

Oppervlaktewater

Onderzoek naar kwaliteit oppervlaktewater

Schoon oppervlaktewater, zoals sloten, plassen, rivieren en kanalen: het is in het belang van iedereen. Verantwoordelijk voor het (laten) onderzoeken van de oppervlaktewaterkwaliteit zijn in veel gevallen de waterschappen, maar ook bedrijven die lozen op het oppervlaktewater. In het voorjaar en de zomer wordt ten behoeve van waterrecreatie het oppervlaktewater op veel plekken bovendien extra onderzocht op onder andere E.coli bacteriën. Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (L201) om oppervlaktewater te bemonsteren en analyseren.

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;