• BNN
  • RVA
  • QS

Residu onderzoek

Residu-onderzoek voor gezond groente en fruit

Het groente en fruit in de supermarkt en de groentewinkel komt uit alle delen van de wereld. Voor optimale groei en smaak is het in meer of mindere mate behandeld met bestrijdingsmiddelen. Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen onderzoekt of er niet teveel pesticidenresidu op de producten is achtergebleven.

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen onderzoekt jaarlijks meer dan 25.000 verschillende soorten groenten en fruit op de aanwezigheid van residu. Bijvoorbeeld om vast te stellen of de producten voldoen aan de voorwaarden voor certificering of de eisen van de wet. We voeren ook residu-onderzoek uit in het kader van monitoring of bij vermoedens van overschrijding.

Combipakket meet meer dan 600 residu-componenten

Voor residu-onderzoek van groente en fruit hebben we een combipakket samengesteld. Hiermee heeft u totaalpakket dat gemeten wordt met behulp van twee verschillende methoden: GC-MS en LC-MS. Hiermee wordt de aanwezigheid van meer dan 600 pesticide-componenten onderzocht, zowel kwalitatief als kwantitatief. Heeft u andere wensen? Laat het ons weten. We kunnen ook specifieke stoffen afzonderlijk vaststellen.

Nieuwste analyse-technologie

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen beschikt over de nieuwste technologie voor residuonderzoek. Met ons geavanceerde GC-MS/MS-instrument kunnen wij zelfs uiterst kleine hoeveelheden van bestrijdingsmiddelen zeer betrouwbaar detecteren.

Extra controle bij overschrijding

De gevolgen van een te hoge aanwezigheid van residu kunnen ingrijpend zijn. Daarom voeren we bij een geconstateerde overschrijding van de Europese Maximale Residu Limiet altijd gratis een tweede analyse uit. Met deze service van Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen weet u dus zeker dat de gerapporteerde waarde klopt.

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;