• BNN
  • RVA
  • QS

Waterzuiveringsinstallaties

Wateranalyses voor waterschappen

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen voert al jaren wateranalyses uit voor het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. In 2010 hebben we de werkzaamheden van het waterschapslaboratorium zelfs helemaal overgenomen. Ook voor andere waterschappen kunnen we de monstername en analyse van waterzuiveringsinstallaties verzorgen.

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen voert uiteenlopende analyses uit, zoals onder meer:

  • influent
  • effluent
  • overloop bassin
  • riolering
  • beluchtingstanks
  • slib

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;