• BNN
  • RVA
  • QS

Derogatie

Voorkom een te lage fosfaatnorm

Komt u in aanmerking voor derogatie? Dan mag u per jaar op uw bedrijf 250 kilo stikstof uit graasdierenmest per hectare gebruiken. Dat is dus aanzienlijk meer dan de standaardnorm van 170 kilo.

Geaccrediteerde monstername

Om deel te nemen aan derogatie moet u zich eerst aanmelden bij Dienst Regelingen. Daarna kunt u contact opnemen met Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen. Wij zijn geaccrediteerd voor zowel monstername als analyse. U weet dus zeker dat het onderzoek voldoet aan de eisen voor derogatie. Onze monsternemers nemen uw monster bovendien uiterst accuraat met behulp van gps. De monsteranalyse blijft vier jaar geldig en derogatiemonsters zijn ook bruikbaar voor fosfaatdifferentiatie.

Monster voor eigen inzicht

Wilt u een monster laten analyseren voor uw eigen inzicht in de bemestingstoestand van uw grond (en dus niet om in aanmerking te komen voor derogatie)? Dan kunt u het monster ook zelf nemen.

Hoe vraagt u derogatie aan?

  • Laat een monster nemen onder verantwoordelijkheid van een geaccrediteerd laboratorium
  • Steekdiepte bouwland: 10 of 25 cm, voor grasland 10 cm
  • Geef het resultaat voor 15 mei op bij de Gecombineerde Opgave (om in aanmerking te komen voor de extra fosfaatruimte).
  • De monsteranalyse blijft 4 jaar geldig

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;