• BNN
  • RVA
  • QS

Mestbeleid

Mestonderzoek voor veehouderij en transport

Wilt u inzicht krijgen in de samenstelling van mest om de gehaltes in de bodem op peil te houden? Of bent u mesttransporteur en moet u onderzoek laten doen om te bepalen of u aan de wettelijk eisen voldoet?

In beide gevallen bent u bij ons aan het juiste adres! Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen is de grootste aanbieder van mestonderzoek in Nederland. Zowel voor landbouwers als transporteurs hebben wij professionele analysepakketten.

Efficiënt bemesten op basis van mestanalyse

De optimale inzet van drijfmest luistert nauw. Te krappe bemesting of overbemesting kan nadelige gevolgen hebben voor uw opbrengst. Met een mestanalyse krijgt u inzicht in de samenstelling van de mest. Daarmee kunt u de optimale bemesting bepalen en uw opbrengst maximaliseren.

Mestanalysepakket aanvragen

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen helpt u om efficiënt en nauwkeurig inzicht te krijgen in de mestsamenstelling. Vraag bij Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen een pakket aan met een monsterpot en een invulformulier. Aan de hand van de meegeleverde instructie neemt u eenvoudig een representatief mestmonster. Vervolgens stuurt u de gevulde monsterpot, samen met uw bedrijfsgegevens in het bijgeleverde doosje, terug. U kunt ook gebruik maken van onze ophaaldienst die wekelijks door het hele land rijdt.

Inzicht in mestsamenstelling

Op basis van het mestmonster bepaalt Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen het drogestofgehalte en de hoeveelheid stikstof, fosfaat, kali, magnesium en natrium. Met het resultaat van deze mestanalyse kunt u uw bemesting optimaliseren, maar ze is niet geldig voor de wettelijk verplichte mestboekhouding.

Mestanalyse voor mestvervoer

Bent u vervoerder van meststoffen? Dan is het uw verantwoordelijkheid dat de mest door een deskundig laboratorium wordt onderzocht. Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen kan alle wettelijk vereiste analyses voor u uitvoeren, en bovendien ook vele andere onderzoeken verzorgen.

Geaccrediteerd laboratorium voor mestonderzoek

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen is geaccrediteerd voor mestanalyses volgens het Accreditatieprogramma Dierlijke Mest (AP05). Voor mestintermediairs (transporteurs) biedt Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen een uiterst complete dienstverlening aan:

  • We stellen mestpotten en/of sealzakken beschikbaar met bijbehorende kratten en begeleidingsformulieren.
  • Wekelijks worden de mestmonsters opgehaald door een van onze koeriers.
  • De analyseresultaten worden u schriftelijk en elektronisch toegezonden.
  • De analyseresultaten worden als controlebestand ook elektronisch verstuurd naar de Dienst Regelingen in Assen.
  • Indien gewenst kunnen we de schriftelijke analyseresultaten ook versturen naar uw klanten.

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;