• BNN
  • RVA
  • QS

Pesticiden/Residu

Residu-onderzoek voor gezond groente en fruit

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen heeft meer dan 10 jaar ervaring in het analyseren van groenten en fruit op residuen. Erkend door o.a. QS, FAVV, Biokap en ISO 17025 (L201) geaccrediteerd. We onderzoeken jaarlijks meer dan 30.000 monsters, hiermee zijn wij het grootste laboratorium in Nederland op het gebied van residu onderzoek op groenten en fruit.

Redenen tot residu onderzoek kunnen zijn om vast te stellen of de producten voldoen aan de voorwaarden voor certificering of de eisen van de wet. We voeren ook residu-onderzoek uit in het kader van monitoring of bij vermoedens van overschrijding.

Totaalpakket meet meer dan 600 residu-componenten

Voor residu-onderzoek van groente en fruit hebben we een totaalpakket samengesteld. Dat meet de aanwezigheid van meer dan 600 pesticiden-componenten, zowel kwalitatief als kwantitatief. Heeft u andere wensen? Laat het ons weten. We kunnen ook specifieke stoffen afzonderlijk vaststellen.

De parameters, pakketten en detectiegrenzen vindt u hier.

DRF-133-14 Analysepakket residu

DRF-133-13 Analysepakket residu

DRF-133-12 Analysepakket residu

DRF-133-11 Analysepakket residu

DRF-133-10 Analysepakket residu

DRF-133-9 Analysepakket residu

DRF-133-8 Analysepakket residu

DRF-133-7 Analysepakket residu

 

Nieuwste analyse-technologie

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen beschikt over de nieuwste technologie voor residu-onderzoek. Met ons geavanceerde GC-MS/MS-instrument kunnen wij zelfs uiterst kleine hoeveelheden van bestrijdingsmiddelen zeer betrouwbaar detecteren.

Erkende kwaliteit

De onderzoekskwaliteit van Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen wordt erkend door toonaangevende instanties. Voor de residu-analyse is Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen ISO17025 (L201) geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (L201). Daarnaast zijn wij ook erkend door het FAVV (Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het gecombineerde GC- en LC-MS pakket (totaalpakket) voldoet aan de eisen van EurepGap en ook voor het Duitse QS. Sinds 2003 zijn we geaccrediteerd voor residu-onderzoek van groenten en fruit. Onze accreditatie en QS erkenning hebben we door de jaren heen kunnen behouden door onze focus op kwaliteit.

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;