• BNN
  • RVA
  • QS

Dithiocarbamaten

Aparte analyse voor dithiocarbamaten

Dithiocarbamaten is een verzamelnaam voor een groep stoffen die als fungicide werken. De belangrijkste componenten die hieronder vallen zijn thiram, maneb en mancozeb. De componenten zijn niet afzonderlijk te bepalen, maar alleen als somparameter. Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen bepaalt de aanwezigheid van Dithiocarbamaten daarom met een aparte analyse.

Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (L201)

De analyse van dithiocarbamaten met GC-MS is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (L201).

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;