• BNN
  • RVA
  • QS

Morfoline

Aanwezigheid morpholine op vruchten niet toegestaan in Europa

Morpholine is een hulpstof die wordt gebruikt om wax gelijkmatig te verdelen over de vrucht. In Amerika, Australië en andere delen van de wereld wordt morpholine veel gebruikt en is het gebruik ervan ook toegestaan. Aanwezigheid van morpholine op vruchten is echter niet toegestaan in Europa volgens verordening (EC) 1333/2008 en richtlijn 95/2/EC.

Morpholine vaak aangetroffen

Morpholine wordt op veel verschillende vruchten aangetroffen zoals bv. appels, citrus, papaya, mango en ananas.

Single residu analyse

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen kan voor u bepalen hoeveel morfoline aanwezig is in de gehele vrucht. Morpholine wordt geanalyseerd met een single residu analyse die niet in het combi pakket (GC- en LC-MS) is opgenomen. Wilt u uw monster (extra) laten onderzoeken op morpholine geeft u dit dan duidelijk aan op het begeleidingsformulier.

 

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;