• BNN
  • RVA
  • QS

Landbouwkundig wateronderzoek

Weten of water geschikt is voor landbouw

Is uw bronwater of oppervlaktewater geschikt voor beregening, fertigatie of irrigatie? Dat hangt sterk af van het gehalte aan ijzer en chloride.

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen meet een groot aantal voedingselementen in monsters van zowel bron- als oppervlaktewater. Aan de hand van pH, hardheid, ijzer- en chloridegehalte bepalen we de geschiktheid van het water.

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;