• BNN
  • RVA
  • QS

Nader bodemonderzoek

Bodemverontreiniging nader bepaald

Wanneer uit het verkennend- of nulsituatieonderzoek blijkt dat de grond vervuild is, moet nader bodemonderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek brengt de aard, omvang en concentratie van de vervuiling aan het licht. Ook nader bodemonderzoek kan Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen met onze kenmerkende deskundigheid voor u uitvoeren.

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;