• BNN
  • RVA
  • QS

Water & Milieu

Betrouwbare resultaten beginnen bij correcte monstername

Correcte monstername is belangrijk voor een betrouwbaar resultaat. Bij analyses van water monsters en milieutechnische analyses van bv. grond moet in bijna alle gevallen een geaccrediteerde monsternemer deze monsters nemen. Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen heeft geaccrediteerde monsternemers, geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (L201), die gespecialiseerd zijn in deze monstername.

Wilt u uw monsters laten nemen door een van onze geaccrediteerde monsternemers?

Neem dan contact op met:

Wim de Kock (Coördinator logistiek en monstername)
Tel: 0114-635400
E-mail: koerierdienst-zvl@eurofins.com

Informatie aanvraag

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen;